Blog

Камъкът

Намира се пред сградата на Даскал Ботьовото училище. Там, където е този камък, поетът Христо Ботев изнася своята реч против властта на Турция. Това става на 24 май 1867 година.